همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

 مجموعه سخنرانیهای چهارمین همایش آماده انتشار شده و به زودی در دسترسس عوم قرار خواهد گرفت. همایش مدیران فناوری اطلاعات بخش های گوناگونی دارد که در   بخش ارائه دستاوردها، پذیرای ایده ها، تجربه ها، مقاله ها و همچنین محصولات فناورانه تحت عنوان جایزه فاب (فناوری اطلاعات برتر) از سراسر کشور است. این همایش با موضوع ”حکمرانی داده ها از دیدگاه علوم و فناوری اطلاعات” در سه محور علمی و فنی، سیاستی- مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی در تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. گفتنی است این همایش، پیش سخنرانی هایی را در ارتباط با حکمرانی  داده ها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار کرده و برگزار خواهد کرد.

آخرین اخبار