بایگانی مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران به حامیان معنوی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات پیوست. این همایش که چهار سال متوالی است که برگزار می شود، همچون سال گذشته و در پنجمین سال با حمایت این انجمن همراه خواهد بود.

ادامه مطلب