هشتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با حوزه موضوعی هوش مصنوعی به دبیری علمی دکتر امیر غائبی در سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
سي‌ و چهارمین جلسه هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران  روز سه شنبه مورخ 25 مهرماه ۱۴۰2 در دفتر انجمن واقع در کتابخانه ملی برگزار شد. در این جلسه طی هم‌اندیشی اعضای هیات مدیره و بررسی پیشنهادهای مطرح شده از سوی ادوار انجمن کتابداری برای انتخاب دبیر علمی و اجرایی، حوزه موضوعی هشتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات هوش مصنوعی تعیین و دکتر امیرغائبی، دانش آموخته دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه لافبورو انگلستان و  دانشیار گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء به عنوان دبیر علمی؛ دکتر ساناز باغستانی، سردبیر نشریه الکترونیکی شناسه به عنوان معاون دبیر علمی و مریم انصاری، مسئول کمیته روابط عمومی به عنوان دبیر اجرایی هشتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات انتخاب شدند. زمان برگزاری نشست های کمیته ها و فراخوان مقاله متعاقبا اعلام خواهد شد. علاقمندان می‌توانند اخبار هشتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات را از سایت انجمن به نشانی https://ilisa.ir/ دریافت کنند.

آخرین اخبار