نه دانشگاه لوح اهتمام به تعالی دریافت کردند

 بنا بر این گزارش در همایش تقدیر از دانشگا‌ه‌های شرکت‌کننده در فرآیند ارزیابی انجمن، پس از خوش آمدگویی دکتر رضایی، نوش‌آفرین انصاری، دکتر فتاحی، دکتر علیپور، عمرانی و مسعودی هر یک در سخنرانی‌های خود جنبه‌های گوناگون موضوع کیفیت، مدل‌های تعالی و ارزیابی آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین در این همایش دکتر فرج‌پهلو از تجربه‌های ارزیابی کیفیت در دانشگاه شهید چمران اهواز سخن گفتند و دکتر فهیمه باب‌الحوائجی مدیر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از تفاوت شاخص‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها سخن گفتند و تاکید کردند شاخص‌ها باید به گونه‌ای تعریف و تدوین شوند که این تفاوت‌ها نتواند در اصل گرایش‌های کیفی گروه‌های آموزشی خلل وارد کند. پس از آن دکتر مریم شکفته رئیس گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با اشاره به عنوان مدل ارزیابی تعالی آموزش انجمن گفتند اگر آن طور که در جلسه ۱۳ آذر و این همایش مطرح شد قرار است این مدل فراگیر بوده و همه گروه‌های آموزشی تابعه وزارت علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزاد اسلامی، شاهد و پیام نور را پوشش دهد، نمی‌توان صرفاً از عنوان علم اطلاعات و دانش‌شناسی استفاده کرد. وی همچنین پیشنهاد کرد در انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه کتابداری پزشکی نیز فعالیت داشته باشد.

 

آخرین اخبار