بایگانی اسفند ۲۱, ۱۳۹۲

نه دانشگاه لوح اهتمام به تعالی دریافت کردند

به گزارش کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، در نخستین همایش تعالی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان (دکتر احمد شعبانی)، دانشگاه الزهرا (دکتر معصومه کامران)، دانشگاه شهید باهنر کرمان (دکتر عادل سلیمانی‌نژاد)، دانشگاه شهید بهشتی (دکتر امیررضا اصنافی)، دانشگاه تبریز (دکتر رسول زوارقی)، دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (، دکتر فاطمه فهیم‌نیا)، دانشگاه خوارزمی (دکتر یزدان منصوریان)، دانشگاه خلیج فارس (دکتر سهیلا علوی) و دانشگاه شاهد (دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی) لوح اهتمام به کیفیت و تعالی انجمن را از دستان نوش‌آفرین انصاری، فتاحی و رضایی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی دریافت کردند..

ادامه مطلب