نشست تخصصی «کسب و کارهای داده‌محور» برگزار شد

در این نشست مهمانان مباحث خود را با عناوین زیر ارائه دادند:

مدل‌های کسب و کارهای داده‌محور/ دکتر مصطفی امینی (مشاور توسعه کسب و کار دیجیتال)

اهداف و مأموریت‌های مرکز تخصصی نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده‌محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران/ دکتر مظفر پاسدار شیرازی (معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

مجری-کارشناس این نشست دکتر محمد زره‌ساز عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بود.

متن پیاده‌سازی شده این نشست را در نشریه الکترونیکی شناسه می‌توانید مطالعه کنید.

همچنین لینک فیلم این جلسه در سه قسمت تقدیم می‌شود:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

آخرین اخبار