کمیته مطالعات صنفی

مسائل صنفی از چالش‌برانگیزترین خواسته‌های حرفه‌مندان از انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است. طی 6 دوره فعالیت انجمن (18سال)، پاسخ انجمن به درخواست‌های صنفی کتابداران همواره این بوده که انجمن یک نهاد علمی با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نه یک انجمن صنفی و بنابراین تنها در محدوده اساسنامه خود می‌تواند به مسائل صنفی بپردازد. بر اساس مادۀ 2 اساسنامه که هدف انجمن را گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشور برشمرده است، باید توجه داشت که پیشبرد دانش در یک زمینه نمی‌تواند بدون توجه و نگاه به وضعیت «حاملان» آن و خدمات منتج از آن‌ها باشد. بنابراین بررسی وضعیت این حاملان شامل کتابداران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه و حتی یک لایه بالاتر ناشران و تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و تجهیزاتی و ارزیابی و پیشنهاد بهبود وضعیت آن‌ها، در زمرۀ اهداف انجمن قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس بند 7 مادۀ 5 اساسنامه در خصوص وظایف انجمن که همکاری با سازمان‌های مسئول در طبقه‌بندی مشاغل و تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی است، پرداختن انجمن‌های علمی به مسائل صنفی، می‌تواند جزئی از وظایف انجمن‌های علمی باشد. انجمن بر اساس همین بندهای اساسنامه تا کنون و عمدتاً از دوره چهارم به بعد توانسته است مسائل شغلی حرفه‌مندان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی را مطالعه نموده و بازخوردهای لازم را به مسئولان و سازمان‌های مربوط بدهد که از جمله آن‌ها می‌توان به واکنش دامنه‌دار انجمن به وزارت آموزش و پرورش در خصوص حذف پست کتابدار از مدارس کشور اشاره کرد. کمیته مطالعات صنفی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، با تاکید بر اساسنامه انجمن خود را موظف به تعقیب مسایل صنفی حرفه مندان خوزه علوم اطلاعات از جمله کتابداران،‌آرشیویستها و متخصصان پایگاههای اطلاع رسانی و وبگاهها و مشاغل مرتبط با آنها می داند.

  • ارتقاء و بهبود وضعیت شاغلین حوزه علوم اطلاعات، از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمانهای مرتبط در کشور؛
  • ·کمک به به‌روزرسانی اطلاعات سازمان‌های مرتبط با مشاغل و استخدام‌ها در کشور؛
  • ·پاسخ به درخواست‌های صنفی حرفه‌مندان حوزۀ اطلاعات،‌ کتابداران، آرشیویست‌ها و مشاغل مرتبط در چارچوب اساسنامه و نظامنامه‌های انجمن.
نام و نام خانوادگیسمترایانامه
مهسا پورحقانیمسئول کمیتهmahsa_poorhaghani@yahoo.com
سید ابراهیم عمرانیهمکار کمیتهemraniebs [at] gmail.com
رامین آشوقهمکار کمیتهr.ashough [at] gmail.com
حمید پیمانیهمکار کمیتهhamid.lib [at] gmail.com
زهرا تهوریهمکار کمیتهTahavory [at] gmail.com
گیتی حیدریهمکار کمیتهguiti_heydari@ [at] yahoo.com
مهدی رحمانیهمکار کمیتهmehdi.lis89 [at] gmail.com
فرامرز مسعودیهمکار کمیتهf_masoudi [at] yahoo.com
امید علی مقیمیهمکار کمیتهoam1355 [at] gmail.com
عصمت مومنیهمکار کمیتهmomeni.esmat [at] yahoo.com
  • با نشانی guilds [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.
     

آخرین اخبار