محورها و اهداف همايش هر کتابخانه یک رصدخانه

اهداف همایش: 

  • هدف اصلی این همایش ترسیم و تبیین جایگاه کتابخانه‌های امروزی به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی وتخصصی در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاست. با توجه به تحولات دنیای فناوری و اطلاعات، کتابخانه‌ها علاوه بر حفظ کارکردها وجایگاه سنتی، امروزه به عنوان گلوگاه دانش سازمان‌ها و نیز رصدخانه فعالیت‌های اطلاعاتی و دانشی سازمان‌ها، دارای نقش و جایگاه نوینی هستند که این همایش سعی در ترسیم و تبیین آن دارد.
  • فلسفه این همایش برخلاف همایش های ارائه نتایج تحقیقات جدید نیست تا فراخوانی برای این منظور ارائه شود بلکه هدف تبیین نقش و جایگاه کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در جهان مدرن و چشم انداز آینده است.
  • این همایش بیشتر به طرح سئوالاتی می پردازد تا محرک طیفی از تحقیقات در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.
  •  در کنار همایش پوسترهایی از تجربیات عملی که به موضوع کلی همایش و زیر موضوعهای آن مرتبط هستند ارائه می شود و فراخوان برای همین ارائه شده است.

آخرین اخبار