بایگانی شهریور ۲۵, ۱۳۹۱

محورها و اهداف همایش هر کتابخانه یک رصدخانه

محورهای همایش: 
  • خدمات نوین و مخاطبان جدید
  • نیازهای تخصصی انسانی و مهارتی
  • نیازهای ابزاری، نرم­افزاری و سیستمی
  • فرآیندها و سیستم­های مدیریتی
  • ارزیابی کتابخانه‌ها در فضای جدید
  • مطالعه نمونه‌های موفق
ادامه مطلب