فراخوان همکاری با نشریه شناسه برای مسئولیت مدیر اجرایی (داخلی)

 

از جمله ویژگی‌هایی که برای این مسئولیت ضروری است، توانایی کارِ و تصمیم‌گیری گروهی، ویراستاری نگارشی و از همه مهمتر، تسلط به کار با مدیریت محتوای جوملا (۵/۲ و ۵/۳) است.

برخی از وظایف این مسئولیت که در نظام‌نامه شناسه نیز آمده است به‌شرح زیر است:

الف) برقراری ارتباط و پیگیری امور مربوط به نشر و ارسال مقاله‌ها برای نشر با هماهنگی سردبیر؛
ب) برنامه‌ریزی برای تبلیغ محتوای شماره‌های منتشر شده از طریق خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛

پ) نظارت بر امور داخلی نشریه و ارائه گزارش فصلی به سردبیر؛

ت) نظارت منظم بر ساختار و محتوای صفحات نشریه به‌منظور جلوگیری از بروز خطا در نمایش اطلاعات ارائه شده و اطلاع به مدیر فنی؛

ث) تأیید پیام‌ها و یادداشت‌های قرار داده شده در وب‌سایت؛

ج) سایر وظایفی که بنا به تشخیص سردبیر به وی محول می‌شود؛

چ) ارائه گزارش‌های عملکرد در بازه‌های زمانی مورد نیاز به سردبیر؛

ح) تهیه تصویرهای متناسب با محتوای متن.

همچنین، بر پایۀ همین نظام‌نامه همۀ امور نشریه (از جمله مسئولیت مدیر اجرایی) افتخاری است و دستمزدی برای این کار پرداخت نمی‌شود. علاقمندان به همکاری با شناسه برای این مسئولیت و یا سایر امور نشریه (از جمله مدیریت وب‌سایت، پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، ویراستاری مطالب و سایر موضوعات) با پُرکردن فرم اعلام همکاری به نشریه انجمن یاری برسانند.

آخرین اخبار