فراخوان همکاری با نشریه شناسه برای مسئولیت مدیر اجرایی (داخلی)

 

از جمله ویژگی‌هایی که برای این مسئولیت ضروری است، توانایی کارِ و تصمیم‌گیری گروهی، ویراستاری نگارشی و از همه مهمتر، تسلط به کار با مدیریت محتوای جوملا (5/2 و 5/3) است.

برخی از وظایف این مسئولیت که در نظام‌نامه شناسه نیز آمده است به‌شرح زیر است:

الف) برقراري ارتباط و پيگيري امور مربوط به نشر و ارسال مقاله‌ها براي نشر با هماهنگي سردبير؛
ب) برنامه‌ريزي برای تبلیغ محتوای شماره‌های منتشر شده از طریق خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛

پ) نظارت بر امور داخلي نشریه و ارائه گزارش فصلی به سردبير؛

ت) نظارت منظم بر ساختار و محتواي صفحات نشريه به‌منظور جلوگيري از بروز خطا در نمايش اطلاعات ارائه شده و اطلاع به مدیر فنی؛

ث) تأیید پیام‌ها و یادداشت‌های قرار داده شده در وب‌سایت؛

ج) ساير وظايفي كه بنا به تشخيص سردبير به وي محول مي‌شود؛

چ) ارائه گزارش‌های عملکرد در بازه‌های زمانی مورد نیاز به سردبیر؛

ح) تهیه تصویرهای متناسب با محتوای متن.

همچنین، بر پایۀ همین نظام‌نامه همۀ امور نشريه (از جمله مسئولیت مدیر اجرایی) افتخاری است و دستمزدی برای این کار پرداخت نمی‌شود. علاقمندان به همکاری با شناسه برای این مسئولیت و یا سایر امور نشریه (از جمله مدیریت وب‌سایت، پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، ویراستاری مطالب و سایر موضوعات) با پُرکردن فرم اعلام همکاری به نشریه انجمن یاری برسانند.

آخرین اخبار