عضویت پیوسته انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

 

ایجاد هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ میان‌ انجمن‌های‌ علمی‌ ایران‌ و کمک‌ به‌ ارتباط‌ این‌ انجمن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌، بخشهای‌ صنعتی‌، کشاورزی‌ و خدماتی‌ کشور، و مجامع‌ بین‌المللی‌؛ شناساندن‌ جایگاه‌ واقعی‌ و تقویت‌ انجمن‌های‌ علمی‌، ایجاد زمینه‌های‌ لازم‌ به‌ منظور حضور فعال‌ در مجامع‌ تخصصی‌ برای‌ تأثیر گذاری‌ بر روند قانون‌ گذاری‌ و اجرایی‌ کشور، حمایت‌ از حقوق‌ این‌ انجمن‌ها و همچنین‌ کمک‌ به‌ پیشبرد اهداف‌ کمیسیون‌ انجمن‌های‌ علمی‌ ایران‌ .(به نقل از سایت شورای انجمن های علمی ایران)

آخرین اخبار