عضویت پیوسته انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

 

ايجاد هماهنگي‌ و وحدت‌ رويه‌ ميان‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران‌ و كمك‌ به‌ ارتباط‌ اين‌ انجمن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌، بخشهاي‌ صنعتي‌، كشاورزي‌ و خدماتي‌ كشور، و مجامع‌ بين‌المللي‌؛ شناساندن‌ جايگاه‌ واقعي‌ و تقويت‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌، ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ به‌ منظور حضور فعال‌ در مجامع‌ تخصصي‌ براي‌ تأثير گذاري‌ بر روند قانون‌ گذاري‌ و اجرايي‌ كشور، حمايت‌ از حقوق‌ اين‌ انجمن‌ها و همچنين‌ كمك‌ به‌ پيشبرد اهداف‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران‌ .(به نقل از سایت شورای انجمن های علمی ایران)

آخرین اخبار