بایگانی دسامبر 19, 2011

عضویت پیوسته انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به عضویت پیوسته شورای انجمن های علمی ایران در آمد. بنابراین این انجمن، در مجمع عمومی شورای انجمن های علمی ایران حق رای خواهد داشت و میتواند از امکانات این شورا برای فعالیتهای علمی انجمن، استفاده نماید. بعد از ظهر امروز، به صورت رسمی و طی جلسه ای که در محل شورا برگزار شد، عضویت پیوسته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به این انجمن ابلاغ گردید. لازم به ذکر است وظیفه اصلی این شورا، عبارت است از:

ادامه مطلب