در دومین نشست نقد کتاب مطرح شد: ضرورت توجه به بازطراحی خدمات کتابخانه‌ای و ارزیابی کیفیت آنها

ایشان توجه به خدمات کتابخانه‌ای و کیفیت آنها را در دوره فعلی بسیار تعیین‌کننده دانست و ضرورت بازطراحی خدمات کتابخانه‌ای با توجه به پیشرفت‌های فن‌آوری و ارزیابی‌های علمی را خاطرنشان ساخت. در ادامه جلسه، دکتر زره‌ساز نویسندگان کتاب (علی دلایی میلان، دکتر فریبرز خسروی و دکتر امیررضا اصنافی) را معرفی و سوابق آنها را خاطرنشان ساخت.

فرامرز مسعودی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ضمن معرفی توصیفی کتاب و ارائه مباحث مقدماتی در رابطه با موضوع کتاب نکاتی را به عنوان کاستی‌ها و نقاط ضعف این اثر مطرح کرد. از جمله این نکات می‌توان به نارسا بودن پیشگفتار و مقدمه، ضعف محتوایی در فصل‌بندی کتاب، مشخص نشدن مخاطبان کتاب، تمرکز صرف به کتابخانه‌های دانشگاهی، ارائه گزاره‌های بدون استدلال و شواهد، بی‌دقتی در بیان مأخذ و اشکالات نگارشی اشاره کرد.

دکتر داریوش علیمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز به عنوان منتقد دوم ضمن اشاره به مشکلات ویرایشی کتاب به ترجمه نادقیق مفاهیم خارجی اشاره و چند مورد را به عنوان نمونه بیان کرد. ایشان به کاستی‌های دیگر کتاب از جمله شعارزدگی برخی از مطالب بیان شده، ضد و نقیض گوئی، نقصان در بیان فعالیت‌های خدماتی دانشگاهی، ارجاع‌های ناتمام، استفاده زیاد از چند منبع اصلی و وجود اشتباه‌های مفهومی در کتاب اشاره کرد. ایشان پیشنهاد داد که در ویرایش بعدی کتاب، اشکالات بیان شده برطرف و نسخه بهتری ارائه شود.

آقای علی دلایی میلان دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان و نویسنده نخست کتاب ضمن تشکر از ناقدان بسیاری از اشکالات بیان شده را وارد دانست. ایشان با این حال به این نکته اشاره کرد که این اثر به عنوان یکی از معدود آثار این حوزه می‌تواند ارزشمند باشد. ایشان در پایان عنوان کرد که نکات بیان شده توسط ناقدان را برای ویرایش جدید کتاب مدنظر خواهد داشت.

آقای دکتر امیررضا اصنافی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و از نویسندگان دیگر کتاب نیز ضمن تشکر از ناقدان و ابراز خوشحالی بابت حضور در این جلسه، برگزاری این نوع از جلسه‌ها را بسیار سودمند و دارای بار آموزشی برای دانشجویان و نویسندگان دانست. این جلسه در پایان با تقدیر از ناقدان و نویسنده از سوی خانه کتاب به پایان رسید.

آخرین اخبار