بایگانی مهر ۳, ۱۳۹۸

در دومین نشست نقد کتاب مطرح شد: ضرورت توجه به بازطراحی خدمات کتابخانه‌ای و ارزیابی کیفیت آنها

نشست نقد کتاب «تأملی بر کیفیت خدمت در کتابخانه» در روز سه شنبه دوم مهرماه ۱۳۹۸ در خانه کتاب برگزار شد. در ابتدای این نشست که با همکاری کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و خانه کتاب برگزار شد، دکتر محمد زره‌ساز، دبیر نشست، ضمن عرض خوش‌آمد به حضار توضیحات مقدماتی را در رابطه با کتاب و محتوای آن ارائه داد.

ادامه مطلب