بایگانی سپتامبر 25, 2019

در دومین نشست نقد کتاب مطرح شد: ضرورت توجه به بازطراحی خدمات کتابخانه‌ای و ارزیابی کیفیت آنها

نشست نقد کتاب «تأملی بر کیفیت خدمت در کتابخانه» در روز سه شنبه دوم مهرماه 1398 در خانه کتاب برگزار شد. در ابتدای این نشست که با همکاری کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و خانه کتاب برگزار شد، دکتر محمد زره‌ساز، دبیر نشست، ضمن عرض خوش‌آمد به حضار توضیحات مقدماتی را در رابطه با کتاب و محتوای آن ارائه داد.

ادامه مطلب