جلسه مشترک کمیته های انجمن برگزار نخواهد شد

 لذا از تمامی همکاران تقاضا می شود در مراسم مذکور راس ساعت 15 لغایت 16:30 در آدرس زیر حضور بهم رسانند :

میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور، ابتدای خیابان صفای شرقی، حسینیه حضرت علی اکبر

آخرین اخبار