جلسه مشترک کمیته های انجمن برگزار نخواهد شد

 لذا از تمامی همکاران تقاضا می شود در مراسم مذکور راس ساعت ۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ در آدرس زیر حضور بهم رسانند :

میدان امام حسین، خیابان ۱۷ شهریور، ابتدای خیابان صفای شرقی، حسینیه حضرت علی اکبر

آخرین اخبار