بایگانی دسامبر 15, 2012

جلسه مشترک کمیته های انجمن برگزار نخواهد شد

با توجه به مصادف بودن جلسه مشترک کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با مراسم ترحیم پدر بزرگوار همکار عزیزمان سرکار خانم اسدی و حضور همکاران در مراسم مذکور، جلسه مشترک کمیته های انجمن فردا (یکشنبه 26 آذر ماه 1391) برگزار نخواهد شد.

ادامه مطلب