جشنواره کتاب های برگزیده و برتر کتابداری و اطلاع رسانی و علوم آرشیوی

بدین منظور ، از کلیه مولفان و مصنفان که مایل به شرکت در این جشنواره هستند دعوت می شود که آثار خود به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران ، اتوبان حقانی ، بعد از ایستگاه مترو حقانی ، بلوار کتابخانه ملی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی طبقه مثبت یک ، دبیرخانه جشنواره (سرکار خانم ترکاشوند – داخلی ۳۲۸۲ – اتاق ۴۴) یا نسخه الکتریکی کتاب را به آدرس education@nlai.ir ارسال فرمایند . آثار برگزیده در هفته پژوهش مورد تشویق قرار خواهند گرفت .

آخرین اخبار