جشنواره كتاب‌هاي برگزيده و برتر كتابداري و اطلاع‌رساني و علوم آرشيوي

 

بدین منظور، از كليه مولفان و مصنفان كه مايل به شركت در اين جشنواره هستند دعوت مي‌شود كه آثار خود را حداكثر تا تاريخ ۹۰/۹/۵ به دبيرخانه جشنواره واقع در تهران، اتوبان حقاني، بعد از ايستگاه مترو حقاني، بلوار كتابخانه ملي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي طبقه مثبت يك، دبيرخانه جشنواره (سركار خانم تركاشوند – داخلي 3172) ارسال فرمايند . آثار برگزيده در هفته پژوهش مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

اداره كل پژوهش و آموزش

 

 

آخرین اخبار