جایزه ملی دکتر عباس حری

 

جایزه شادروان پوری سلطانی (به اثر پژوهشی و یا ابزار حرفه‌ای برگزیده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

 

سال 1395:

در این بخش هیچ اثری موفق نشد امتیاز لازم را برای دریافت جایزه ملی کسب کند. کمیته علمی همایش با توجه به امتیازات آثار مورد بررسی، اثر زیر (تالیف: دکتر سعیده اکبری داریان و همکاران) را شایستۀ تقدیر معرفی کرد:

AKBARI-DARYAN, Saeedeh and KHOSRAVI, Fariborz and EBRAHIMI, Mahdi and BAGHERI MAHABADI, Hassan (۲۰۱۶) SKOSification of Trilingual Cultural Thesaurus (TCH(of National Library of Iran (NLI): A step in line with NLI’s Linked Data strategy. Paper presented at: IFLA WLIC ۲۰۱۶ – Columbus, OH – Connections. Collaboration. Community .

تندیس تقدیر از اثر برگزیده حرفه‌ای و لوح تقدیر از سوی انجمن و یک سکه بهار آزادی از سوی خانه کتاب به برگزیدگان اهداء گردید.

 

سال 1396:

حمیدرضا جمالی مهموئی، فریبرز خسروی، ابراهیم افشار، سید مهدی طاهری به عنوان داوران بخش جایزه پوری سلطانی از بین ۹ اثر دریافتی کتاب «استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای نابینایان و کم بینایان» تالیف کارگروه استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشور را با امتیاز ۷۷,۲۵ شایسته تقدیر و برگزیده اعلام کردند.

 

سال 1397:

از بین 22 اثر دریافتی برای جایزه ملی پوری سلطانی، طرح پژوهشی با عنوان «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرك اﯾﺮان:  ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ» با امتیاز 276 واجد دریافت جایزه ملی معرفی شد. این جایزه به مجری این طرح خانم دکتر سعیده اکبری داریان و ده نفر از همکاران طرح اهدا شد. داوران این بخش حمیدرضا جمالی مهموئی، مهدی علیپور حافظی و ابراهیم عمرانی بودند.


سال 1398:

پایان نامه دکتری رضیه اسماعیل پور با عنوان «طراحی و اعتباریابی واژه نامه دستیار بسط عبارت جستجو  QUEAD)) و ارزیابی آن از نظر کارآمدی در بازیابی اطلاعات بین زبانی»  با امتیاز 255 شایسته تقدیر شد. استادان راهنمای این اثر دکتر سعیده ابراهیمی؛ دکتر سید مصطفی فخر احمد و استادان مشاور: دکتر جواد عباس پور و دکتر مهدی محمدی هستند. داوران جایزه دکتر عباس حری: دکتر نجلا حریری، دکتر نورالله مرادی و دکتر ابراهیم افشار زنجانی بودند.

آخرین اخبار