ثبت نام کارگاه نویسندگی خلاق برای والدین و اولیای تربیتی


[WPBEGPAY_SC]

  • مبلغ ثبت نام مربوط به هر چهار دوره است . در واقع مبلغ هر کارگاه 10هزارتومان است که مجموعاً مبلغ چهل هزار تومان بابت هر چهار کارگاه دریافت می‌گردد.

آخرین اخبار