تقدیر رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی ایران از انجمن

 

امید است در سایه توجهات ایزد منان و تلاش های موجود، طی سال های آتی نیز شاهد رشد و اعتلاء بیشتر آن انجمن و پیشرفت روزافزون جامعه علمی کشور باشیم.

محمد مهدی نژاد نوری

معاون پژوهشی و فناوری

و

رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران

آخرین اخبار