تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های انجمن کتابداری ایران در حوزه آموزش و روابط عمومی در چهارمین جلسه انجمن

چهارمین جلسه رسمی هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با حضوررئیس، دبیر، بازرسان و اعضای هیات مدیره، روز سه‌شنبه مورخ 21 دی ماه از ساعت ۱۸ در محیط ادوب کانکت برگزار گردید. در این جلسه ابتدا بر اساس نظر اعضای هیئت مدیره، مسئولیت کمیته روابط بین‌الملل به وحیده معماری و مسئولیت کمیته دانشجویان و دانش‌آموختگان به فهیمه علی عسکری محول شد.
در ادامه، دکتر مریم اسدی، مسئول کمیته آموزش؛ مریم انصاری، مسئول کمیته روابط عمومی به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های کمیته تحت سرپرستی خود در حوزه آموزش و روابط عمومی پرداختند. همچنین دکتر محبوبه قربانی، مسئول کمیته انتشارات گزارشی از فعالیت‌ها و پیگیری‌های انجام شده در حوزه تدوین و انتشار کتاب کنگره ششم متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی ارائه نمود.
هیات مدیره به پیگیری استمرار آموزش‌های حرفه‌ای در قالب برنامه‌هایی همچون قطب نمای پژوهش و استفاده از پتانسیل فضای مجازی، تهیه شیوه‌نامه و نظام‌نامه‌های مورد نیاز کمیته‌های انجمن، تلاش برای استفاده از پتانسیل اساتید و سخنرانان بین المللی با همراهی کمیته روابط بین الملل انجمن، تهیه روز شمار انجمن جهت آگاهی اعضا از فعالیت‌های انجام شده، بارگذاری تولیدات انجمن در شبکه های اجتماعی درآمدزای علمی و حرفه‌ای و غیره تاکید نمود و خواستار تداوم این برنامه‌ها با استفاده از همفکری با مسئولین کمیته‌ها در ادوار انجمن شد.
جهت مطالعه صورت جلسات هیات مدیره هشتمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به لینک مراجعه نمایید.

آخرین اخبار