تاکید بر ضرورت مستندسازی و به کارگیری متخصصان علم اطلاعات در نشست مدیریت بحران

نشست هم‌اندیشی با موضوع “اهمیت مستندسازی مخاطرات و حوادث طبیعی در مدیریت بحران” توسط مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث سازمان مدیریت بحران کشورو با دبیری آقای مهدی رحمتی‌نژاد و سخنرانی خانم دکتر مهرناز خراسانچی و با حضور مدیران و کارشناسان مدیریت بحران استان‌های کشور، در تاریخ 1399/11/14 از ساعت 8:30 تا 10 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

خانم دکتر خراسانچی که به عنوان نماینده انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در این جلسه حضور داشت، درخصوص اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها و مستندسازی تجربیات مدیران این‌گونه بیان داشت : “بهره برداری از یک رخداد مدیریتی، از مرحله ظهور ایده و دلایل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسئله، واقعیت های محیطی و سازمانی، و تصمیم ها و بررسی اثرات اجرای آن، نه تنها نیازمند ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است، بلکه تحلیل صحیح همه زوایای آن می‌تواند راهگشای مدیران فردا باشد و از این رو مستند سازی آموخته‌های مدیران، راهکاری مطمئن برای انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است.” او همچنین برای تاکید بر اهمیت اطلاعات گفت “در دنیای کنونی، دیگر منابع طبیعی مانند نفت و کارخانه‌ها، به عنوان سرمایه اصلی کشورها و اقتصاد دنیا محسوب نمی شوند، بلکه این دانش هر سازمان است که مهمترین و باارزش‌ترین سرمایه آن است.” وی ضمن تشریح نظر پولانی و اشاره به دانش صریح و ضمنی از نظر وی، در این حوزه گفت “دانش صریح یا آشکار، دانشی است که به وضوح تعریف یا فرموله می‌شود و از طریق فناوری‌های اطلاعاتی نیز به اشتراک گذاشته می‌شود، اما دانش ضمنی، دانشی است که معمولا بوسیله یک فرد نگهداری می‌شود و نتیجه تجربه خود اوست. دارنده چنین دانشی، در آن زمینه یک خبره است. اغلب اوقات، این دانش از طریق کلمات به طور شفاهی یا دیگر فرآیندهای غیررسمی به دیگران انتقال می یابد و با نبودن فرد خبره دیگر در دسترس نیست، در حالی که دانش صریح می تواند در ذخایر کتابخانه‌ها، آرشیوها، پایگاه‌های اطلاعاتی ذخیره شده و بر اساس یک مبنای متوالی ارزیابی شود. دانش صریح یک دانش گسترده است که می تواند به سادگی شکل‌دهی شود. دانش صریح، شامل چیزی است که یک سازمان یا فرد از قبل می‌داند و می‌تواند نسبتا بسادگی با آن ارتباط برقرار کند.” در ادامه به چهار رویکرد اصلی در مستندسازی فرایندها اشاره و مهمترین منافع مستندسازی تجربه مدیران را برشمرده و شش گام لازم در این کار را تشریح کرد.

وی در پایان صحبت های خود تجربه مستندسازی و راه‌اندازی پایگاه زلزله در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد را برای حاضران توضیح داد.

پس از پایان صحبت های خانم دکتر خراسانچی، حاضران سوال‌ها و نظرها و پیشنهادهای خود را مطرح نمودند که برآیند آن ضرورت همکاری این سازمان با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و بهره‌گیری از نیروی متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی در مستندسازی وقایع و حوادث کشور در این سازمان مهم بود.

آخرین اخبار