برگزاری کارگاه مجازی با عنوان “پژوهش کمی در علم اطلاعات و دانش شناسی”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی کارگاه مجازی با عنوان “پژوهش کمی در علم اطلاعات و دانش شناسی” را در روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ برگزار می کنند. مدرس دکتر مرتضی طاهری دانشیار و مدیر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. همچنین به همه شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می شود.علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. همچنین به همه شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می شود.

لینک ثبت نام

آخرین اخبار