برگزاری کارگاه مجازی با عنوان “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)”

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی با عنوان “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)” را در روز پنچشنبه مورخ 3 مهر 1399 از ساعت 10 الی 13 برگزار می کند. مدرس جناب آقای دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیأت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) می باشد. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. همچنین به همه شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می شود.

لینک ثبت نام

آخرین اخبار