برگزاری کارگاه مجازی با عنوان “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (عملی)”

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی با عنوان “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (عملی)” را در روز پنچشنبه مورخ 10 مهر 1399 از ساعت 9 الی 13 برگزار می کند. مدرس جناب آقای دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیأت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) می باشد. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. همچنین به همه شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می شود.

لینک ثبت نام

آخرین اخبار