برگزاری کارگاه آموزشی “پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی”توسط کمیته بازاریابی

کمیته بازاریابی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، در راستای دانش‌افزایی و خودتوانمندسازی اعضای هیئت مدیره هشتمین دوره، کارگاه آموزشی “پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی” را به مدرسی مژگان اسدی فکور، روز پنج‌شنبه مورخ 1 اردیبهشت ماه 1401 به صورت مجازی از طریق فضای ادوبی کانکت از ساعت 9 الی 12 برگزار کرد.

در ابتدای کارگاه، دکتر جعفری، مسئول کمیته بازاریابی ضمن معرفی کامل مهندس مژگان اسدی فکور، به کارگیری مهارت‌های بازاریابی و برندسازی شخصی در حرفه کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی را یکی از اهداف برگزاری این دوره برشمرد.

سپس مدرس کارگاه، با اشاره به جلسات متعدد با حضور مسئول کمیته بازاریابی، استفاده از پتانسیل‌های بالقوه در اعضای هیات مدیره را در جهت آغاز امور تبلیغات بازاریابی انجمن کتابداری و اطلاع‌سانی دوره هشتم را مهمترین هدف برگزاری کارگاه‌های آموزشی برندسازی شخصی نام برد.

اسدی فکور با اشاره به موج سوم نسل بشر، افزود اگر قرار است ما به عنوان یکی از سفیران حوزه کاری خودمان باشیم بهتر است یک پرسونال برندینک خوب برای حوزه کاری خودمان ساخته که در راستای حرفه و فعالیت‌مان باشد.

ایشان با این پرسش که ساخت پرسونال برندینگ چگونه شکل می‌گیرد و دارای چه قوانین و مقرراتی می‌باشد؟ به شش بخش بودن کارگاه آموزشی نامبرده با عناوین ، تعاریف، رویکردها، پیش‌نیازها، قوانین برندسازی، مراحل اجرایی برندسازی و بوم پرسونال برندینگ اشاره نمود.

اسدی فکور، داشتن هم‌تیمی که از نظر ذهنی و حرفه‌ای نزدیک به شخص باشد و انجام تمرین‌های کارگاه را از مراحل مفید در جهت اجرایی شدن پرسونال برندینگ بیان کرد.

مدرس کارگاه سپس به شروع مباحث کارگاه آموزشی به همراه مثال‌های مرتبط پرداخت.

آخرین اخبار