برگزاری چهاردهمین برنامه لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(14)” با موضوع “روش های نمونه گیری در پژوهش”

برگزاری چهاردهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(14) با موضوع روش های نمونه گیری در پژوهش در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 6 آبان 1399، از ساعت 21 الی 23 برگزار می شود. مهمان این نشست آقای دکتر منصور کوهی رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان و مجری کارشناس برنامه خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران هستند.

انجمن این برنامه را به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی کرده است.

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند از طریق صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار