برگزاری هفدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(17)” با موضوع “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (17) را با عنوان “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد” با تدریس و ارائه سرکار خانم دکتر دکتر فاطمه شیخ شعاعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز سه شنبه مورخ 2 دی 1399 از ساعت 20 الی 22 برگزار می شود. مجری کارشناس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران است.

انجمن این برنامه را به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی کرده است.

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند از طریق صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار