برگزاری هشتمین لایو آموزشی با عنوان”قطب نمای آموزش(8)” با موضوع “مصاحبه در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری هشتمین لایو آموزشی با عنوان”قطب نمای آموزش(8)” با موضوع “مصاحبه در پژوهش های دانشگاهی”در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 28 مرداد1399، از ساعت21 الی 23 برگزار مي شود. مهمان این نشست جناب آقای دکتر رحمان معرفت عضو هیات علمی و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان و مجری کارشناس برنامه خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش انجمن هستند.
انجمن این برنامه را به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی كرده است.
علاقمندان و پژوهشگران مي توانند از طريق صفحه اينستاگرام انجمن به آدرس (ilisa1345) در اين برنامه حضور يابند.

آخرین اخبار