برگزاری نوزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۹)” با موضوع “انواع مطالعات مروری”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۹) را با عنوان “انواع مطالعات مروری” با تدریس و ارائه سرکار خانم دکتر مریم اخوتی دانشیار گره کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دبیر بورد کتابداری و اطلاع رسانی  پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰ الی ۲۲ برگزار می شود. مجری کارشناس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران است.

انجمن این برنامه را به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی کرده است.

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند از طریق صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار