برگزاری شانزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش (۱۶)” با موضوع “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادیم علوم انسانی”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۶) را با عنوان “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم‌ انسانی” با تدریس و ارائه جناب آقای دکتر علی عظیمی عضو هیئت علمی و مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه خوارزمی در روز سه شنبه مورخ 18 آذر 1399 از ساعت 20 الی 22 برگزار می شود. مجری کارشناس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران است.

انجمن این برنامه را به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی کرده است.

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند از طریق صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار