دومین نشست لایو «بخوانیم و برای خواندن تلاش کنیم» با حضور استاد نوش آفرین انصاری برگزار خواهد شد

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به مناسبت هفته کتاب دومین نشست لایو خود را در صفحه اینستاگرام (ilisa1345) با عنوان “بخوانیم و برای خواندن تلاش کنیم” را برگزار می کند.
نشست دوم در روز پنجشنبه ٢٨ آبان ماه ١٣٩٩ از ساعت ۶ عصر برگزار خواهد شد، استاد گرانقدر و پیشکسوت کتابداری، بانو نوش آفرین انصاری مهمان برنامه خواهند بود و “برخی از تجربه های زیسته خودشان را درخصوص دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداری” برای مان خواهند گفت.
در این نشست صمیمانه منتظر حضور گرم شما کتابداران عزیز و علاقه مندان به حوزه کتابخوانی هستیم.

آخرین اخبار