برگزاری اولین کارگاه مشترک انجمن های علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران(مرکز) و شاخه مازندران

کارگاه “مرور سیستماتیک (نظام مند) در مورخ 1399/7/20 با حضور علاقه مند و مجریان کارگاه برگزار گردید. در شروع دکتر صمیعی مسئول بخش آموزش انجمن پس از خیرمقدم به حضار، به معرفی موضوع و مدرس کارگاه، سرکار خانم دکتر پورنقی، پرداختند و متذکر گردیدند که این کارگاه به صورت مشترک با انجمن کتابداری شاخه مازندران برگزار می گردد و بیان داشتند که در آینده این فعالیت مشترک ادامه خواهد داشت و برنامه هایی جهت رسیدن به این هدف در دست تهیه و اقدام قرار دارد. سپس دکتر قیاسی به عنوان نماینده انجمن کتابداری شاخه مازندران و نیز مسئول بخش آموزش این انجمن، از برگزار کنندگان که امکان این مشارکت را فراهم آورده بودند تقدیر و تشکر نموده و ایشان نیز ابراز امیدواری نمودند که پس از این فعالیت های مشترک بین انجمن شاخه مازندران و تهران تداوم داشته باشد. در ادامه خانم دکتر پورنقی به عنوان مدرس کارگاه، ابتدا به تعریف و ارائه مقدمات مرور سیستماتیک پرداختند و صحبت های خود را با بیان جزئیات مراحل هشتگانه یکی از مدل های متداول مرور سیستماتیک (کوکراین) ادامه دادند و در نهایت کارگاه با ارائه مثال ها و مقالاتی که با روش مرور سیستماتیک انجام شده بود، خاتمه یافت. در طی کارگاه و نیز در خاتمه آن دکتر پور نقی، پاسخگوی سؤالات شرکت کنندگان بودند. همچنین از سوی شرکت کنندگان پیشنهاد برگزاری کارگاه دوم مرور سیستماتیک به منظور آشنایی بیشتر مطرح گردید که قرار شد پس از هماهنگی با  خانم دکترنقی پور، نسبت به برگزاری این کارگاه پیش بینی لازم انجام پذیرد و در صورت فراهم آمدن امکانات لازم نسبت به اطلاع رسانی در خصوص زمان و چگونگی برگزاری کارگاه دوم مرور سیستماتیک اقدام شود.

آخرین اخبار