بازنگری سرفصل دروس کارشناسی علم اطلاعات در همایش مهر انجمن کتابداری

 

وی افزود: این همایش توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی و با همکاری کمیته برنامه ریزی وزارت علوم و با حضور مدیران گروههای آموزشی، اعضای هیات علمی، دانشجویان و سایر علاقمندان و صاحبنظران برگزار خواهد شد.

 عمرانی یادآور شد: سرفصل کنونی در خردادماه 1388 به تصویب رسیده و هم اکنون بازنگری آن توسط کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی و بر اساس پیشنهادهای گوناگونی که از سوی گروههای آموزشی به این کمیته رسیده آغاز شده است.

وی در پایان گفت: این همایش و دریافت بازخورد حاضران می تواند به غنای بازنگری بیافزاید.

 

 

آخرین اخبار