بایگانی اکتبر 7, 2013

بازنگری سرفصل دروس کارشناسی علم اطلاعات در همایش مهر انجمن کتابداری

سید ابراهیم عمرانی، دبیر کمیته همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران اعلام کرد: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همایش 30 مهرماه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به موضوع بازنگری سرفصل دروس کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی خواهد پرداخت.

ادامه مطلب