اولین نشست باشگاه اطلاعات سبز در پانزده آبان برگزار می‌شود

 مکان : کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

زمان: 15 آبان ماه 1391- ساعت 16:30 الی 18:30

 

 

 

آخرین اخبار