بایگانی آبان ۷, ۱۳۹۱

اولین نشست باشگاه اطلاعات سبز در پانزده آبان برگزار می‌شود

اولین نشست از مجموعه برنامه های باشگاه اطلاعات سبز با عنوان “انسان جزئی از طبیعت” با یک سخنرانی با عنوان ” صلح با طبیعت” و یک برنامه جنبی در ۱۵ آبان آغاز و با کارگاهی با عنوان “آشنایی با شیوه های زندگی سبز” در روز پنجشنبه ۱۸ آبان و یک گردش زیست محیطی در یکی از روستاهای کوهستانی البرز مرکزی در روز جمعه ۱۹ آبان ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب