اولین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب

 

با توجه به نکات فوق سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی درصددند با پشتیبانی مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و فنّاورانه و نیز سازمانها و شرکتهای مرتبط، نخستین کنفرانس ملّی مدیریت منابع اطلاعاتی وب را در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ برگزار کنند.

هدف اصلی این کنفرانس تبادل آرا و نظریات علمی پژوهشگران این عرصه در جهت ایجاد هم‌افزایی ملّی برای مدیریت بهینه اطلاعات وب و به ویژه رسیدن به چارچوبی مناسب برای ایجاد آرشیو ملّی وب در کشور است.

 

مهمترین موضوعهای کنفرانس به شرح زیر است:

الف- شناسایی منابع اطلاعاتی در وب

ب- گردآوری، پالایش و ذخیره‌سازی منابع اطلاعاتی وب

ج- سازماندهی منابع اطلاعاتی وب

د- دسترسی پایدار به منابع اطلاعاتی وب

این موضوعها از وجوه مختلف زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

— مسائل فنّاورانه شامل:

–         الگوریتمهای جویش اطلاعات

–         ایجاد و مدیریت آرشیو اطلاعات وب

–         فنّاوری ذخیره‌سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات در وب

–         روشهای مختلف ساختارکاوی، پیوندکاوی، محتواکاوی در وب

–         وب معنایی

–         داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات در وب و آرشیو وب

–         الگوریتمهای امن بازیابی و ذخیره اطلاعات

–         روشهای تشابه‌سنجی اطلاعات در وب (متن، صوت، تصویر، ویدیو)

–         مراکز داده وب و آرشیوسازی اطلاعات

–         امنیت داده و شبکه در وب

–         مسائل هستان‌نگاری و اصطلاح‌شناسی در وب

–         استانداردهای فنی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات وب

–         استانداردهای مدیریت اطلاعات در آرشیو

— مسائل حقوقی و مدیریتی شامل:

–         تقسیم کار و نگاشت نهادی در مدیریت منابع اطلاعاتی وب

–         نظام‌ها و سیاست مدیریت اطلاعات در وب

–         نظام ملّی مدیریت آرشیو وب در ایران

–         مقررات حاکم بر تولید و اشاعه اطلاعات بر وب

–         پروتکلهای حقوقی ذخیره‌سازی و اشاعه اطلاعات در وب

–         آرشیو ملّی وب و واسپاری منابع اطلاعاتی وب

–         حق مالکیت فکری در وب

— مسائل اجتماعی و فرهنگی شامل:

–         مخاطبان منابع اطلاعاتی وب

–         نمودها و رسانه‌های مختلف اطلاعاتی در وب

–         رفتارشناسی مخاطبان در شبکه وب

–         آثار فرهنگی رسانه‌‌ها و چندرسانه‌ایهای وبی

–         وب شخصی و وب عمومی

–         شبکه های اجتماعی

–         کاربردهای آرشیو وب در پژوهش

— مسائل اقتصادی و مالی شامل:

–         روشهای بهینه‌سازی اقتصادی گردآوری و ذخیره‌سازی منابع اطلاعاتی وب

–         سازوکار مناسب مالی برای مدیریت منابع اطلاعاتی وب

–         دیدگاههای اقتصادی در آرشیو ملّی وب

 

— تجارب جهانی شامل:

–         تجربه‌های بین‌المللی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات وب

–         نهادهای ملی و بین‌المللی متولّی ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات وب

–         وب شخصی، وب ملّی و وب بین‌المللی

–         تجربه‌های موفق در آرشیوسازی ملّی وب در جهان

— مسائل بومی شامل:

–         پیچیدگی زبان و خط فارسی در وب

–         مسائل فنّاورانه ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات فارسی در وب

–         مقررات حقوقی و مالکیت فکری اطلاعات وب در ایران

–         مسائل پالایش و امنیت اطلاعات وبی در ایران

–         سازوکار مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع اطلاعاتی وب در ایران

–         رسانه‌های وبی و فرهنگ اسلامی- ایرانی

–         چالشهای فرهنگی در استفاده از منابع اطلاعاتی وب در ایران

–         کتابخانه‌ها و آرشیو اطلاعات وب

–         کتابخانه ملّی و آرشیو ملّی وب

–         توانمندیهای نهادهای ایرانی در مدیریت منابع اطلاعاتی وب

–         پژوهش و آموزش در حوزه مدیریت منابع اطلاعاتی وب در ایران

— تاریخهای ویژه

ارسال مقاله کامل                                 تا تاریخ                    دوشنبه                   ۱/۸/۱۳۹۱

بررسی و اعلام پذیرش مقالات                 تا تاریخ                    دوشنبه                 ۲۷/۹/۱۳۹۱

دریافت نسخه نهایی مقالات                    تا تاریخ                    دوشنبه                ۱۱/۱۰/۱۳۹۱

نامنویسی                                            تا تاریخ                    دوشنبه                ۱۱/۱۰/۱۳۹۱

برگزاری                                                                                                             بهمن ۱۳۹۱

— شرایط مقالات

۱-     مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یکی از زمینه‌های کنفرانس و دربرگیرنده نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.

۲-     پذیرش مقالات براساس نتایج داوری آنها صورت می‌پذیرد.

۳-     مقالات پذیرفته شده نهایی در مقاله‌نامه کنفرانس (کاغذی و الکترونیکی) منتشر خواهد شد.

۴-     چاپ مقالات پذیرفته شده منوط به نامنویسی و حضور دست‌کم یکی از نگارندگان آن در کنفرانس است.

— قالب ارسال مقاله

و یا از طریق رایانامه  cowirm2013@nlai.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

 

— ویژگیهای کنفرانس

۱-     مقالات برگزیده کنفرانس (پس از تکمیل و تدقیق موضوع) در نشریات علمی- پژوهشی زیر چاپ خواهند شد:

الف پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطلاعات

ب- نشریه فنّاوری اطلاعات

ج- سیاست علم و فنّاوری

د- مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

ه- مطالعات ملّیکتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصلنامه کتاب)

 

۲-     به مقاله‌های برتر کنفرانس، جوایز ارزشمندی اهدا می‌شود.

— اطلاعات ارتباطی

نشانی دبیرخانه: تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی ایران، دبیرخانه نخستین کنفرانس ملّی مدیریت منابع اطلاعاتی وب، صندوق پستی۳۶۹۳/ ۱۵۸۷۵

شماره تلفن:  ۸۱۶۲۳۳۹۶- ۸۱۶۲۳۳۲۰

دورنگار: ۸۸۶۴۴۰۹۷

رایانامه: cowirm2013@nlai.ir

وبگاه:   http://conferences.nlai.ir/index.php/CoWIRM

 

 

آخرین اخبار