انتخاب دبیر علمی و دبیر اجرایی کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات

در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی که با حضور همه اعضای هیئت مدیره هفتم انجمن برگزار شد، دبیر علمی و دبیر اجرایی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انتخاب و تعیین شدند که به شرح زیر است:
– دکترمهرناز خراسانچی، عضو هیئت مدیره دوره هفتم انجمن، دبیر اجرایی کنگره ششم
– دکتر میترا صمیعی، عضو هیئت مدیره دوره هفتم انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی،دبیر علمی کنگره ششم
سپس موضوعات پیشنهادی ارائه شده توسط دکتر صمیعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت موضوع ” تحول دیجیتال ” مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد شعار اصلی کنگره در اولین جلسه کمیته راهبری نهایی و مصوب شود .

آخرین اخبار