اطلاعیه تغییر زمان لایو آموزشی

به آگاهی می‌رساند لایو آموزشی امروز با عنوان «روش ردیابی چشم در حوزه تعامل انسان و رایانه» برگزار نمی‌گردد.

زمان بعدی برای این لایو به زودی اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار