ارکان همایش ملی هرکتابخانه یک رصدخانه

 

كميته علمي:

دبیرکمیته: دکتر حمید جمالی مهموئی

اسامی اعضاي کمیته علمی:

دکتر سید رحمت اله فتاحی

سید ابراهیم عمرانی

دکتر سعید اسدی

دکتر مهدی علیپور حافظی

ددکتر محسن حاجی زین‌العابدینی

دکتر یزدان منصوریان

فرامرز مسعودی

مهندس عمار جلالی منش

دکتر ابراهیم افشار

دکتر فریبرز خسروی

 

كميته اجرايي:

دبیران کمیته: دکتر امیررضا اصنافی

مریم اسدی (دانشجوی دکتری)

آخرین اخبار