ارتقای رتبه انجمن به رتبه B

 

فرامرز مسعودی دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن اعلام کرد مطابق فرآیند ارزیابی انجمن‌ها در وزارت علوم، عملکرد انجمن‌های علمی همه ساله پس از پایان سال بر اساس معیارها و شاخص‌های متعدد و شواهد و مستندات، بررسی شده و مطابق آیین‌نامه‌های مربوط امتیاز عملکرد انجمن‌ها محاسبه و اعلام می‌شود. مسعودی اضافه کرد امتیاز کسب شده مربوط به عملکرد و وضعیت انجمن در سال ۱۳۹۱ بوده که در ۶ ماهه اول سال ۹۲ برای ارزیابی به کمیسیون ارسال شده بود.

بنابر اعلام دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن، در دو دوره اخیر یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جایگاه انجمن در رتبه C قرار داشت اما با تلاش موثر اعضای انجمن در سال ۱۳۹۱ و انعکاس صحیح و دقیق عملکرد انجمن و همچنین ارائه شواهد و مستندات مورد نیاز کمیسیون، رتبه انجمن به مرتبه B ارتقاء یافت.

 

کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن که مسئولیت هدف‌گزینی، برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد انجمن را نیز به عهده دارد، دستیابی به رتبه A را برای وضعیت انجمن در سال جاری پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده است.

آخرین اخبار