بایگانی کتابداری

مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی کتابداری شاخه گیلان

 فراخوان تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی کتابداری شاخه گیلان

به اطلاع کلیه اعضای محترم مجمع عمومی انجمن علمی کتابداری شاخه گیلان می‌رساند تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس به شرح ذیل است:

ادامه مطلب

خبرنامه

[accordion] [acc_item title=”سال نخست”] [list type=”arrow” color=”#6B82A2″] [list_item]سال نخست، شماره صفر، آذرماه 1380[/list_item] [list_item]سال نخست، شماره نخست، اسفند 1380[/list_item] [list_item]سال نخست، شماره دو، اردیبهشت 1381[/list_item]

ادامه مطلب

ارزیابی

 [list type=”arrow” color=”#6B82A2″] [list_item]مدلی مناسب برای ارزیابی کتابخانه‌های و مراکز اطلاع‌رسانی[/list_item] [list_item]استفاده از مدل ارزيابي “بنياد كيفيت اروپا- كاف”در كتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني ايران[/list_item] [list_item]دسترس‌پذیری

ادامه مطلب

صورت‌جلسات

[accordion] [acc_item title=”هئیت‌مدیره”] [list type=”arrow” color=”#6B82A2″] دروه نخست: دروه دوم: دروه سوم: دروه چهارم: دروه پنجم: دروه ششم: [/acc_item] [acc_item title=”کمیته روابط‌ عمومی”] [list type=”arrow”

ادامه مطلب

استاندارد‌سازی

 [list type=”arrow” color=”#6B82A2″][list_item] فراخوان نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران [/list_item] [/list]  

ادامه مطلب

برنامه‌ریزی

 [list type=”arrow” color=”#6B82A2″][list_item] برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393[/list_item] [/list]  

ادامه مطلب