بایگانی جلسات

گزارش دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۱۳/۰۹/۱۳۹۰

ساعت شروع: ۱۶ – ساعت خاتمه: ۱۸

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مریم اسدی، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، سحر مهربان، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، لیلا نیامیر، بابک جعفرزاده، یوسف عابدی، سعید نظاره، مهندس عمار جلالی منش، علیرضا انتهایی، دکتر یزدان منصوریان، دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، داریوش علیمحمدی،‌ رضا شجریان

ادامه مطلب

گزارش سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۷/۰۹/۱۳۹۰

ساعت شروع: ۱۶ – ساعت خاتمه: ۱۸

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مریم اسدی، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، حمیدرضا رادفر، دکتر داریوش مطلبی،‌ مهشید کریمی

ادامه مطلب

دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران روز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۰

دومین جلسه مشترک کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران روز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۶-۱۸ در محل پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، طبقه ششم اتاق جلسات برگزار خواهد شد. از تمامی اعضای کمیته های انجمن، پژوهشگران و علاقه مندان تقاضا می شود تا در این جلسه حضور یافته و با ارائه پیشنهادها و دیدگاههای خود به غنای فعالیتهای انجمن کمک رسانند. لازم به ذکر است که حضور تمامی افراد در این جلسه آزاد است.

ادامه مطلب

جلسه مشترک کمیته های پژوهش، همایش ها و روابط عمومی انجمن

به اطلاع می رساند که جلسه مشترک کمیته های پژوهش و همایش ها و روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران روز یکشنبه (۲۹ آبان ۱۳۹۰) از ساعت ۱۶-۱۸ در محل پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از تمامی علاقه مندان و صاحب نظران دعوت می شود تا در این جلسه حضور داشته باشند.
ادامه مطلب

نخستین نشست انجمن کتابداری با گروه‌های آموزشی

اولین نشست مشترک مدیران گروههای کتابداری و اطلاع رسانی کشور، کمیته کتابداری و اطلاع رسانی شورای برنامه ریزی  وزارت علوم و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران  امروز سه شنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۴ در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

اولین نشست انجمن کتابداری با گرو‌ه‌های آموزشی

 اولین نشست مشترک مدیران گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی کشور، کمیته کتابداری و اطلاع رسانی شورای برنامه ریزی  وزارت علوم و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران امروز سه شنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۴ در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب