بایگانی جلسات

جلسه مشترک کمیته های انجمن برگزار نخواهد شد

با توجه به مصادف بودن جلسه مشترک کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با مراسم ترحیم پدر بزرگوار همکار عزیزمان سرکار خانم اسدی و حضور همکاران در مراسم مذکور، جلسه مشترک کمیته های انجمن فردا (یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۱) برگزار نخواهد شد.

ادامه مطلب

بیست و سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

به اطلاع می رساند که بیست و سومین جلسه مشترک کمیته های انجمن  فردا یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶-۱۸ در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود تا با حضور خود در این جلسات بر رونق و کیفیت فعالیت های انجمن افزوده و ما را در این امر یاری رسانید.

ادامه مطلب

بیست و یکمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

به اطلاع می رساند که بیست و یکمین جلسه مشترک کمیته های انجمن  یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶-۱۸ در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود تا با حضور خود در این جلسات بر رونق و کیفیت فعالیت های انجمن افزوده و ما را در این امر یاری رسانید.

ادامه مطلب

بیستمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

به اطلاع می رساند که بیستمین جلسه مشترک کمیته های انجمن یکشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶-۱۸ در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود تا با حضور خود در این جلسات بر رونق و کیفیت فعالیت های انجمن افزوده و ما را در این امر یاری رسانید.

ادامه مطلب

هیجدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

به اطلاع می رساند که هیجدهمین جلسه مشترک کمیته های انجمن  یکشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶-۱۸ در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود تا با حضور خود در این جلسات بر رونق و کیفیت فعالیت های انجمن افزوده و ما را در این امر یاری رسانید.

ادامه مطلب

چهاردهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن‎

به  اطلاع می رساند که چهاردهمین جلسه مشترک کمیته های انجمن  یکشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰ در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود تا با حضور خود در این جلسات بر رونق و کیفیت فعالیت های انجمن افزوده و ما را در این امر یاری رسانید.

ادامه مطلب

موضوع برنامه فصلی انجمن در رابطه با اقتصاد کتابخانه تعیین شد

سیزدهمین جلسه مشترک کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی، در روز ۲۱ خرداد، با حضور تعدادی از مسئولان کمیته های انجمن، اعضای کمیته ها و کتابداران و دانشجویان در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار لیزنا، در ابتدای این جلسه مریم اسدی، مسئول کمیته روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به ارائه گزارشی از ارزیابی اولیه وب سایت انجمن پرداخت و اعضای کارگروه ارزیابی وب‌سایت انجمن نیز انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

ادامه مطلب

سیزدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

به  اطلاع می رساند که سیزدهمین جلسه مشترک کمیته های انجمن یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶-۱۸ در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود تا با حضور خود در این جلسات بر رونق و کیفیت فعالیت های انجمن افزوده و ما را در این امر یاری رسانید.

ادامه مطلب