بایگانی یادداشت

انتظارات جامعه کتابداری و علم اطلاعات کشور در نشست هم اندیشی اساتید علم اطلاعات با مدیران کتابخانه‌های عمومی کشور

دکتر رحمان معرفت عضو هیات علمی دانشگاه سمنان و دبیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران   جلسه نهاد کتابخانه‌های عمومی با اساتید رشته علم

ادامه مطلب