بایگانی جلسات

اولین نشست انجمن کتابداری با گرو‌ه‌های آموزشی

 اولین نشست مشترک مدیران گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی کشور، کمیته کتابداری و اطلاع رسانی شورای برنامه ریزی  وزارت علوم و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران امروز سه شنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۴ در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب