بایگانی اردیبهشت ۸, ۷۷۵

همیاری مالی

انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نهادی است علمی که بر اساس مجوز کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران فعالیت می‌کند. کمک‌های

ادامه مطلب

راهنمایی

 ماموریت و اهداف انجمن چیست؟ هدف عمده انجمن ارتقاء جایگاه حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در جامعه و فراهم ساختن بستر مناسب برایرشد علمی و حرفه‌ای

ادامه مطلب