گزارش پنجمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

 همچنين در اين زمينه و در مورد همكاري انجمن با ادكا مقرر شد تا ادكا در تمامي موارد از برنامه­ ريزي، اطلاع­ رساني تا اجرا با انجمن همكاري نمايند. در اين زمينه آقاي غلامي قرار شد تا پس از مذاكره با هيئت مديره ادكا در مورد اين موضوع با آقاي دكتر اصنافي هماهنگي­هاي لازم را به عمل آورند.

    ارائه گزارش پيشرفت بررسي موضوع پژوهش ملي توسط خانم اسدي و آقاي دكتر افشار

 خانم اسدي با توجه به عدم حضور خود فعاليت­هاي انجام گرفته در اين زمينه را ارسال كرده بودند. جستجوهاي لازم در اين زمينه انجام شده و موضوع­هاي اجرا شده مشخص شده بودند. با توجه به اينكه مقرر شده تا موضوع­هاي پيشنهادي مناسب از طرف خانم اسدي و آقاي دكتر افشار پيشنهاد شوند، مقرر شد تا موضوع­هاي پيشنهادي تا جلسه آينده تهيه و در دستور جلسه بعدي قرار گيرد.

     بررسي راهكار و روند توسعه پايگاه اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي و گروه­هاي كتابداري توسط خانم درخوش

 خانم درخوش با توجه به نظر سنجي كه انجام گرفته بود گزارشي از تهيه فرم مورد استفاده در جلسه مديران گروه­ها و انجمن ارائه دادند و قرار شد تا در جلسه مذكور پرسشنامه مذكور توزيع و اطلاعات لازم دريافت گردد. همچنين مقرر شد تا در آن جلسه موضوع به افراد حاضر معرفي شود. همچنين مقرر شد تا در جلسه آينده گزارش مختصري از فرايند اجرا و نتيجه حاصله توسط خانم درخوش ارائه شود.

     بحث در مورد موضوع­هاي مورد توافق جهت همكاري با انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات

 وب سايت انجمن مذكور توسط دكتر عليپور حافظي معرفي شد تا در زمينه همكاري­هاي لازم بين دو انجمن فكر شود و تا قبل از جلسه مشترك انجمن با انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات افراد ديدگاه­هاي خود را به اطلاع دكتر عليپور حافظي برسانند تا در جلسه مذكور مطرح شوند. در اين زمينه پيشنهادهاي زير از طرف آقاي دكتر عليپور حافظي مطرح شد: قرار دادن لوگوهاي انجمن­ها در وب سايت­هاي يكديگر، قرار دادن اخبار انجمن­ها و پيوسندهاي مورد نياز در وب­سايت­هاي يكديگر، برگزاري كنفرانس­ها و همايش­هاي مشترك، اجراي پروژه‌هاي مشترك، بهره‌­گيري از تجربيات يكديگر

 

 

آخرین اخبار